Naša spoločnosť

Spoločnosť sa venuje hlavne týmto činnostiam:

  • Dodávky, montáž, opravy a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení včítane potrubných rozvodov tepla a chladu
  • Odprašovanie vnútorných i vonkajších priestorov pomocou odsávaného vzduchu,
  • Odprašovanie vonkajších priestorov aj vodnou hmlou
  • Dodávky, montáž a servis mechanických odlučovačov a prislúchajúcich zostáv vzduchotechnických zariadení včítane potrubných rozvodov vzduchu
  • Inžinierska činnosť v procese investičnej a neinvestičnej výstavby