Analýzy a projektovanie

KOMPLEXNÁ ANALÝZA

a návrh riešenia úloh pri zabezpečení optimálneho životného prostredia pre človeka a jeho okolie s vyčíslením potrieb technických parametrov vzduchotechnického, klimatizačného a odprašovacieho zariadenia.


PROJEKTOVÉ PRÁCE

najširšieho rozsahu a charakteru sú zabezpečované cestou projektantov a partnerských projektových organizácií, oprávnených vykonávať túto činnosť.