Produkty

Spoločnosť INVO s.r.o. ponúka svojim obchodným partnerom ucelené služby v oblasti technických zariadení budov a v oblasti priemyselného odprašovania technologických zariadení.

V rozsahu profesií vetranie, klimatizácia, chladenie a odprašovanie poskytuje zákazníkom:

 • konzultácie,
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie,
 • dodávky a montáž zariadení širokého sortimentu,
 • servisnú činnosť v uvedenej oblasti.

Činnosť firmy v oblasti občianskej vybavenosti rieši zariadenia:

 • rodinných domov,
 • obytných domov,
 • administratívnych budov,
 • nákupných stredísk,
 • hotelov,
 • reštaurácií a ich kuchýň,
 • školiacich centier,
 • športových hál,
 • a pod.

V oblasti priemyselných prevádzok ide hlavne o vetranie, odprašovanie a chladenie:

 • priemyselných hál,
 • technologických liniek rôznych prevádzok,
 • vonkajších a vnútorných zariadení pre lomy a spracovanie kameňa,
 • striekacích boxov a staníc emisných kontrol,
 • laboratórnych priestorov,
 • a pod.
Hlavnou úlohou spoločnosti je spokojnosť zákazníkov, čo znamená zefektívnenie nákladov vynakladaných na investície a prevádzku zariadení a zníženie energetickej náročnosti realizovaných diel pri dodržaní nárokov vyplývajúcich z architektonických a technologických požiadaviek.