Realizácie

DODÁVKY A MONTÁŽ 

ucelených i jednotlivých častí vzduchotechnických, klimatizačných a odprašovacích zariadení vykonáva spoločnosť vlastnými odbornými pracovníkmi. Variabilnosť dodávok podľa požiadaviek obchodných partnerov dosahuje firma svojou neviazanosťou na vybrané druhy obchodného tovaru, preto sú bežne dodávané a zmontované výrobky z celej Európy i sveta.