Ochrana osobných údajov

Spoločnosť INVO s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje iba v rozsahu údajov, ktoré zverejňujete prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy (podpis e-mailovej adresy) a len pre interné účely vo svojom informačnom systéme pre vypracovanie cenových ponúk. Pri spracovávaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať:

  • zaslaním oznámenia na email invo@invo.sk
  • zaslaním oznámenia poštou na adresu Rosná 22, 040 01 Košice