O nás

Začiatok činnosti firmy sa vzťahuje k roku 1990 najprv na základe živnostenského oprávnenia a od roku 2002 založením spoločnosti INVO s. r. o.. Spoločnosť sa v súčasnosti venuje hlavne týmto činnostiam:

  • Dodávky, montáž, opravy a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení včítane potrubných rozvodov tepla a chladu
  • Odprašovanie vnútorných i vonkajších priestorov pomocou odsávaného vzduchu,
  • Odprašovanie vonkajších priestorov aj vodnou hmlou
  • Dodávky, montáž a servis mechanických odlučovačov a prislúchajúcich zostáv vzduchotechnických zariadení včítane potrubných rozvodov vzduchu
  • Inžinierska činnosť v procese investičnej a neinvestičnej výstavby 

VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZÁCIA a ODPRAŠOVANIE
sú hlavnými činnosťami, v ktorých spoločnosť intenzívne podniká od roku 2001. So špecializovanými odborníkmi i skúsenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie a odprašovania vie navrhnúť vhodné riešenie pre zabezpečenie optimálneho prostredia svojich obchodných partnerov. Na základe predložených riešení, prípadne na základe dodanej projektovej dokumentácie vykonáva celý rad rôznych zmontovaných dodávok, z ktorých zaujímavejšie sú uvedené v ďalšej časti.

Predmetom podnikania, vykonávanie hlavne nasledovných činností:

KOMPLEXNÁ ANALÝZA
a návrh riešenia úloh pri zabezpečení optimálneho životného prostredia pre človeka a jeho okolie s vyčíslením potrieb technických parametrov vzduchotechnického, klimatizačného a odprašovacieho zariadenia.

PROJEKTOVÉ PRÁCE
najširšieho rozsahu a charakteru sú zabezpečované cestou projektantov a partnerských projektových organizácií, oprávnených vykonávať túto činnosť.

DODÁVKY A MONTÁŽ 
ucelených i jednotlivých častí vzduchotechnických, klimatizačných a odprašovacích zariadení vykonáva spoločnosť vlastnými odbornými pracovníkmi. Variabilnosť dodávok podľa požiadaviek obchodných partnerov dosahuje firma svojou neviazanosťou na vybrané druhy obchodného tovaru, preto sú bežne dodávané a zmontované výrobky z celej Európy i sveta.

SERVIS A OPRAVY
prevádzkovaných zariadení vykonávajú servisní pracovníci spoločnosti na zariadeniach, ktoré sú v záručnej dobe, ako aj v rámci pozáručného servisu.