Podnikanie

Vzduchotechnika a klimatizácia: administratívnych budov, nákupných stredísk, hotelov, reštaurácií a ich kuchýň, ...

Vhodné prostredie pre prácu zamestnancov v kanceláriách, v obchodných a iných prevádzkových priestoroch je v súčasnosti nutnosťou a v blízkej budúcnosti budú jeho podmienky stanovené aj zákonom. Takéto prostredie je možné vytvoriť inštaláciou technických zariadení pre správne vetranie a klimatizáciu týchto priestorov. Naše skúsenosti nám umožňujú zvoliť efektívne riešenia, zodpovedajúce vašim potrebám i predstavám, a to tak z hľadiska technického, ako aj z hľadiska ekonomického.

Zabezpečujeme:

  • Komplexnú analýzu
  • Projektivé práce
  • Dodávky a montáž
  • Servis a opravy