Priemysel

Prevádzok ide hlavne o vetranie, odprašovanie a chladenie: priemyselných hál, technologických liniek rôznych prevádzok, ...

Rôznorodosť priemyselných objektov vyžaduje individuálny prístup ku každému druhu prostredia. Dosiahnutie vhodného prostredia, či už na základe spracovaného projektu, alebo nášho technického návrhu, vyžaduje dokonale prepracované riešenia. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú navrhovať a realizovať rôzne riešenia klimatizácie a vzduchotechniky priemyselných objektov, ale aj zabezpečiť ochranu životného prostredia odprašovaním, či už vzduchom za pomoci filtrácie odvádzaného vzduchu, alebo vodnou hmlou vytvorenou tlakovými tryskami. Naše technicky kvalitné a ekonomicky efektívne riešenia už využilo mnoho výrobných spoločností, ponúkame ho aj vám.

Zabezpečujeme:

  • Komplexnú analýzu
  • Projektivé práce
  • Dodávky a montáž
  • Servis a opravy