Rekonštrukcia vzduchotechniky jedálne Technickej Univerzity, Košice

Rekonštrukcia vzduchotechniky jedálne Technickej Univerzity, Košice