Odprašovanie vodnou hmlou, Čierna nad Tisou

Odprašovanie vodnou hmlou KAMEŇOLOM, Čachtice