Klimatizácia priestorov systému na kontrolu železničných vozidiel THSCAN RF 6010 Maťovce

Klimatizácia priestorov systému na kontrolu železničných vozidiel THSCAN RF 6010 Maťovce