Klimatizácia Dispečingu Tepelného hospodárstva, sídl. Ťahanovce, Košice

Klimatizácia Dispečingu Tepelného hospodárstva, sídl. Ťahanovce, Košice