Havarijné vetranie úpravne vody Mestského kúpaliska Košice

Havarijné vetranie úpravne vody Mestského kúpaliska Košice