Vetranie ubytovacieho objektu 3. LZ – UB 200 pre profesionálnych vojakov, Prešov

Vetranie ubytovacieho objektu 3. LZ – UB 200 pre profesionálnych vojakov, Prešov

.