Klimatizácia kancelárií Tepelného hospodárstva, Košice

Klimatizácia kancelárií Tepelného hospodárstva, Košice